האם מותר למעסיק להחתים אתכם על חוזה/מסמך שיפוי לפיו אתם מתחייבים לפצות אותו על נזקים שתגרמו במסגרת ע

בפסק הדין בעניין מורן קירש נ' כנפי משק תור בע"מ (ס"ע 49886-03-11) , קבע בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי מאחר וקיים חוסר שוויון מובנה ביחסי - הכוחות שבין העובד למעסיקו, החתמת עובד על התחייבות לשיפוי המעסיק, בין בתחילת העסקתו ובין במהלכה, פוגעת בקניינו של העובד ומאלצת אותו לפגוע בממונו. משכך, הסכם שיפוי שעליו חותם העובד לא יהיה לו תוקף ! בית הדין קבע כי עובד המשתכר אלפי שקלים בודדים בחודש אינו אמור לפצות את המעסיק בעשרות אלפי שקלים או במאות אלפי שקלים. מסמך כזה הוא למעשה חוזה אחיד, ולכן תנאי השיפוי הוא תנאי מקפח ודינו להתבטל. לתנאי השיפוי יהיה תוקף רק אם המעסיק פנה לבית הדין לחוזים אחידים עם המסמך וקיבל את אישור בית הדין

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square