קיבלת מהמעסיק טלפון סלולרי - ייתכן והוא עוקב אחריך!

קיבלת מהמעסיק טלפון סלולרי - ייתכן והוא עוקב אחריך! לאחרונה ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה (ס"ע 31589-05-10) בנוגע לעובד שטען כי במהלך תקופת עבודתו המעסיקה הפרה את פרטיותו משהותקן שירות מעקב בטלפון הסלולרי שלו ללא ידיעתו והסכמתו. העובד טען כי המעסיקה הסבה את הטלפון הסלולרי שהעמידה לרשותו למכשיר מעקב, ללא ידיעתו ומבלי לקבל הסכמתו, ובכך הפרה את פרטיותו. הפרת הפרטיות שלו נעשתה אופן בלתי סביר מבחינת היקף ומשך השימוש. בית הדין פסק כי הזכות לפרטיות אינה זכות מוחלטת אלא זכות יחסית אשר יש לאזנה מול האינטרסים של המעסיק. אין מחלוקת בין הצדדים כי, המעסיקה לא האזינה לשיחות הטלפון של העובד, אלא היה באפשרותה לעקוב אחר מיקומו במהלך יום העבודה. העובד עבד כסוכן מכירות, ועל מנת שהמעסיקה תוכל לעקוב אחר מקום הימצאו במהלך יום העבודה, לוודא כי הגיע בזמן לעבודה וכי הוא אכן נמצא במקום בו הוא אמור להיות במהלך יום העבודה הוחלט על התקנת שירות המעקב בטלפון שלו ושאר העובדים. העובד לא הוכיח, כי המעסיקה עשתה שימוש כלשהו בשירות המעקב שהותקן בטלפון שלו על מנת לעקוב אחר מקום הימצאו שלא בשעות או ימי העבודה. לפיכך, בית הדין היה סבור כי בנסיבות המקרה בהן ביקשה המעסיקה לפקח על מקום הימצאו של העובד במהלך יום העבודה בלבד, אין בכדי להוות חדירה לפרטיות או מעקב אסור, ותביעתו ברכיב זה נדחתה! בתיק זה התובע תבע גם בגין רכיבים נוספים (שעות נוספות, פדיון חופשה, הבראה, ניכויים אסורים מהשכר וכד'). ברכיבים אלו נפסק כי מגיעות לו יתרות של דמי הבראה והחזר ניכויים שלא כדין מהשכר בסך של כ- 15,000 ש"ח.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square