ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך נועד להעניק לאדם שליטה על חייו במצב של חוסר שליטה, ולאפשר לו להשפיע ככל שניתן על ההחלטות שיתקבלו בנוגע אליו, גם במצבים בהם לא יהיה כשיר לדאוג לענייניו ולחייו בעצמו, ובחירה של מי שיפעל/ו למענו (מיופה הכוח), לרוב ילדיו של הממנה.

תהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך, הינו מהיר וזמין לכל אדם הבוחר לעשות זאת באמצעות עורך דין שהוסמך לכך על ידי לשכת עורכי הדין.

ייפוי כוח מתמשך הינו לכל החיים, אין צורך לחדשו והפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי אינה כרוכה בתשלום אגרה למדינה.

ייפוי כוח מתמשך נעשה תוך הבנה מלאה של צרכיו ורצונותיו של הממנה ומאפשר שמירה על עצמאותו, רצונו, כבודו ופרטיותו של הממנה בהתאם לערכיו ואמונותיו.

משרדנו מתמחה בייפוי כוח מתמשך, ואנו כאן לרשותכם בכל שאלה.