1/2
צוות המשרד

משרדנו מעסיק צוות עורכי דין ומתמחה אשר עוסקים, כל אחד בתחומו, בדיני עבודה, ייצוג חקלאים, קבלנים, חברות שירותים גדולות, ליטיגציה בכל תחומי המשפט, רשויות מקומיות ודיני תכנון ובנייה, משפט אזרחי, היי-טק, עריכת חוזים, דיני מכרזים, מקרקעין, נזיקין וכן בתהליכי הוצאה לפועל מול רשות האכיפה והגבייה.

שירותי המשרד

 

משרד עורכי דין, נוטריונים ומגשרים דדוש ושות' עורכי דין, בראשותו של עורך הדין שי דדוש, הינו משרד בולט בנוף המשפט הישראלי, המתמחה בכל היבטי המשפט האזרחי והמסחרי, דיני העבודה והמשפט המנהלי ומספק שירותים משפטיים בתחומים הבאים:

חדשות ופרסומים

תאריך:  15.03.2020

 

                       

לקוחות יקרים שלום רב,

 

התפרצות נגיף הקורונה

עקב התפרצות נגיף הקורונה,  ריכזנו עבורכם מענה לשאלות שעשויות לעלות כדלקמן:

עובד השוהה בבידוד, כיצד תיחשב תקופת היעדרותו מעבודתו?

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, שהייה של עובד בבידוד תיחשב כהיעדרות מחמת מחלה.

האם  עובד השוהה בבידוד נדרש להמציא אישור מחלה/אישור רפואי למעסיק?

התשובה היא שלא, העובד אינו נדרש להמציא אישור מחלה/אישור רפואי. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, נדרש העובד למסור למעסיק טופס הצהרה חתום בהתאם לנוסח המצורף להלן. במסגרת הטופס, נדרש העובד לפרט את הסיבה אשר בגינה הוא נדרש לשהות בבידוד. במידה שמדובר בעובד השוהה בבידוד לאחר ששב מחו"ל מאחת המדינות המפורטות בצו, נדרש העובד לצרף להצהרתו אסמכתא המוכיחה זאת. מעסיק אינו מחויב לשלם דמי מחלה לעובד שלא המציא טופס הצהרה כנדרש.

כיצד תיחשב היעדרותו של עובד שילדו שוהה בבידוד?

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, היעדרותו של עובד שילדו שוהה בבידוד תיחשב גם היא כהיעדרות בשל מחלת ילד, זאת בכפוף למסירת טופס הצהרה חתום כמפורט לעיל. הגדרת ילד, הינה בהתאם לקבוע בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) תשנ"ג – 1993. קרי, ילד עד גיל 16 שהינו ילד להורה יחיד או שבן זוגו הוא עובד שלא נעדר מעבודתו או עצמאי שלא נעדר מעסקו, ניצול ימי המחלה הינה עד לתקרה הקבועה בחוק של 8 ימים.

מה לגבי עובד שלא עומדים לרשותו ימי מחלה בצבירה לניצול?

במקרה זה, לא חלה על המעסיק חובת תשלום ותקופה זו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

מהו שיעור תשלום דמי המחלה שישולמו לעובד השוהה בבידוד?

ככל שעומדים לזכותו של העובד ימי מחלה לניצול, התשלום יהיה בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.קרי, היום הראשון אינו מזכה בשכר, בעד היום השני ישולם לעובד מחצית משכר עבודתו, בעד היום השלישי ישולם לעובד מחצית משכר עבודתו, ובעד היום הרביעי ואילך ישולם לעובד שכרו המלא.

 

עובד הרוצה להגיע למקום עבודתו במהלך תקופת שהייתו בבידוד?

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, חל איסור מוחלט על עובד השוהה בבידוד להגיע למקום עבודתו וחל איסור מוחלט על המעסיק לדרוש מהעובד להגיע למקום עבודתו. הגעה של עובד למקום עבודתו במהלך תקופת בידוד הינה עבירת משמעת.

האם חלה הגבלת פיטורים על עובד השוהה בבידוד?

בהתאם להוראות חוק דמי מחלה והנחיות משרד הבריאות, לא ניתן לפטר עובד השוהה בבידוד, פיטורי עובד השוהה בבידוד הינם פיטורים שלא כדין. ניתן יהיה לסיים העסקתו של עובד בתום תקופת שהייתו בבידוד מטעמים עניינים ורלוונטיים, ובכפוף להליך פיטורים כדין הכולל שיחת שימוע והודעה מוקדמת לפיטורים.

האם לנוכח המצב ניתן לצמצם היקף העסקה של עובד?

ככל שבעקבות המצב חלה ירידה בהיקף פעילותו של המעסיק, יהא זה שיקול ענייני של המעסיק לבקש לצמצם את היקף משרתו של עובד. עם זאת, הפחתת היקף משרה של עובד טעונה את הסכמתו. ככל שהעובד יסרב להפחתת היקף המשרה ואין בידי המעסיק אפשרויות אחרות להעסיק את העובד בהיקף משרתו הקודם, רשאי יהיה המעסיק לשקול את סיום העסקתו של העובד בהליך פיטורים כדין. התפטרות של עובד היקף הפחתה בהיקף משרתו (המובילה לפגיעה בשכרו) נחשבת כהרעה מוחשית בתנאי עבודתו ומזכה את העובד בפיצוי פיטורים מלאים כאילו פוטר.

האם מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה ללא תשלום?

לנוכח המצב עסקים רבים צמצמו את פעילותם ומבקשים להוציא את עובדיהם לחופשה ללא תשלום.

ראשית נציין, כי המשמעות של הוצאות עובד לחופשה ללא תשלום הינה הקפאת יחסי העבודה בין הצדדים (ולא ניתוקם) לרבות זכויותיו הנלוות של העובד. הדין הוא, שהוצאה לחופשה ללא תשלום דורשת את הסכמת שני הצדדים. ככל שהעובד אינו מסכים להוצאתו לחופשה ללא תשלום, ניתן יהיה לסיים את העסקתו בהליך כדין הואיל ומדובר בשיקולים ענייניים.

 

ביום 09.03.2020, פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות לקבלת דמי אבטלה בתנאים מסוימים לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה של 30 יום או יותר החל מה-01.03.2020.

                                                                           

                                   

 

            **מובא לעיל מידע כללי בלבד אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי **

עוה"ד שי דדוש, מגשר, נוטריון ובעליו של משרד עוה"ד דדוש ושות'

רח' התוכנה 7, כפר-סבא, טל': 09-7677040

office@dadosh-law.co.il  www.dadosh-law.co.il

16-06-2014

 

 

עובדת שחשפה שחיתויות ופוטרה זכתה בפיצוי של 120,000 ש"ח (24 משכורות) 


בתיק ע"ע 17365-11-11 פלונית נ' עיריית יהוד, נקבע בחודש מרץ השנה , ע"י בית הדין הארצי לעבודה כי העובדת פוטרה בשל היותה חושפת שחיתויות.
נקבע גם כי פיטורי העובדת במקביל לניהול הליכים משמעתיים נגדה שטרם הסתיימו, אינם כדין. ובסוף ההליך המשמעתי העובדת זוכתה מההאשמות נגדה. 
זיכוי זה חיזק את מסקנת בית הדין הארצי כי המעסיק התנכל לעובדתבעקבות תלונותיה הרבות על גורמים שונים אצל המעסיק וכי פיטוריה נעשו שלא כדין.
בית הדין הדגיש, כי על פי ההלכה, העובדת לא נדרשת להוכיח כי התלונות לכשעצמן, הן לבדן היוו את המניע להחלטות שהתקבלו לגביה ואין הן מצדיקות את האופן בו נהגה בה המעסיקה ואף הביאה לבסוף לפיטוריה. 
בית הדין קבע, כי היות וחלפו מעל 10 שנים, מאז ששובצה לעבודה לראשונה ו-5 שנים מאז שפוטרה, בהתחשב במערכת היחסים העכורה בין הצדדים, לא ראוי להורות על השבתה לעבודה. 
לפיכך קבע בית הדין כי העובדת זכאית לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, ובהתחשב בהתנהלות הצדדים, העובדת זכאית לפיצוי בגובה של 24 משכורות, בסך של 120,000 ש"ח.

 

 

 

 

15-06-2014

 

חובת קבלנים לצרף להסכם מכר מחירון תוספות ושינויים

עד כה המצב החוקי הקיים בהתאם לחוק המכר (דירות) חייב מוכר דירה לצרף לחוזה המכר את תוכניות הדירה והמגרש וכן הוראות תחזוקה למערכות ולחומרי הגימור דירה.
כאשר בפועל אם רוכש דירה לא היה מעוניין בפריט כלשהו אשר צויןבמפרט הטכני, אמור היה לקבל זיכוי בשל הויתור על אותו הפרט, אולם בפועל גובה הזיכוי היה נמוך בהרבה ממחירו של הפריט בשוק ואף נמוך בהרבה מהמחיר בו הקבלן רכש פריט זה. 

לעומת זאת, במקרה בו רוכש הדירה ביקש לבצע שינויים ו/או תוספות מעבר לקבוע במפרט למשל תוספת של נקודות חשמל בדירה, הוא חויב ע"י הקבלן במחיר גבוה בהרבה מהמחיר אותו היה נדרש לשלם עבור אותה תוספת בשוק החופשי.
כך נוצר מצב בו הקבלן יוצא נשכר, מביטול הזמנת פריט כלשהו במפרט ו/או ביצוע שינויים ותוספות, דבר אשר היה בו כדי להוות עשית עושר ולא במשפט על גבו של רוכש הדירה.
רוכשים רבים שביקשו להימנע מפניה לערכאות, לאור המשאבים הכרוכים בהגשת תביעה, נאלצו לקבל בהכנעה את סכום הזיכוי הזעום אשר שולם להם ע"י הקבלן ו/או את המחיר הגבוה שנדרשו לשלם לצורך ביצוע השינויים והתוספות.
מתוך רצון להפסיק את התנהלות חברות הבניה והקבלנים, ביום 15.10.2013 הונחה על שולחנה של הכנסת הצעת חוק המכר (דירות) תיקון מספר 7 (מחירון הפריטים שבמפרט) התשע"ד 2013:
ע"פ הצעת החוק, הוצע לחייב את מוכר הדירה לצרף להסכם המכר גם מחירון קבוע מראש ובו פירוט סכומים לשם זיכוי הקונה ככל ויבחר לוותר על פריט מהפריטים הנמצאים במפרט הדירה, המנויים בתוספת הראשונה לחוק (לאחר התיקון):
"מטבח, ריצוף, כלים סניטריים, ומיתקני חשמל, קירור וחימום.
זאת על מנת שרוכש הדירה יוכל לקבל זיכוי ע"פ המחיר המתחייב מהתקנון, ככל ויבחר לוותר על פריט כלשהו מהפריטים המופיעים במפרט, וכך גם אם יבחר להוסיף פריטים שאינם מופיעים במפרט. 
ע"פ ההצעה רוכש דירה אשר ירצה לבצע שינוי באחד מהפריטים אשר מנויים בתוספת, יעביר את בקשתו למוכר בטרם הותקן הפריט בדירה ועל הקבלן יוטל למסור לקונה מפרט עדכני לאחר השינוי המבוקש וזאת כדי שהרוכש יוכל לאמוד את עלות רכישת הדירה.
הצעת החוק נתקבלה וביום 10.3.2014 פורסם ברשומות חוק המכר (דירות )תיקון מס' 6(, התשע"ד-) 3, לפיו תוקן סעיף 3 לחוק- נקבע כי המפרט יכלול מחירון של פריטים שלגביהם קבע השר שיש לציין מחיר לענין ויתור עליהם, שינוי מיקומם או הוספתם. 

הודיע קונה למוכר על ויתור על פריט מתומחר, יזכה אותו המוכר במחיר הנקוב במפרט לגבי אותו פריט.
הודיע קונה למוכר על הוספת פריט מתומחר או על שינוי מקומו, יחייב אותו המוכר במחיר הנקוב במפרט לגבי אותו פריט, לפי הענין. 
הודיע קונה למוכר על ויתור, הוספה או שינוי, ימסור לו המוכר מפרט מעודכן.
 

צור קשר
טלפון:   09-7677040
פקס:    09-7677144

 

שי דדוש ושות' עורכי דין

רחוב התוכנה 7 ת"ד 2379

כפר סבא 4644102

 

דואר אלקטרוני

office@dadosh-law.co.il

 

תחומי התמחות


ייצוג משפטי ולטיגציה

דיני עבודה

משפט מסחרי ואזרחי

ייצוג בבוררויות וגישורים

משפט מנהלי ודיני רשויות מקומיות​​​​​

דיני נזיקין וביטוח

עסקאות במקרקעין וחוזי נדל"ן