עסקאות מקרקעין
למשרדנו ניסיון עשיר ומגוון של 25 שנה בייצוג לקוחות בעסקאות מקרקעין.
חוקי המיסוי המשתנים מחייבים את עורכי הדין להיות מעודכנים כל העת.
שווי הנכס מושפע בין היתר מהשאלה אם חל היטל השבחה. היטל השבחה הינו מס החל על המוכר, לעיתים הוא מאד גבוה ויכול להגיע לעשרות או מאות אלפי שקלים.
במקרים רבים, חשובה מאד בדיקה מקדימה של הנכס על ידי מומחה (שמאי מקרקעין או מהנדס), ומשרדנו עובד בשיתוף פעולה אדוק עם שמאים מומחים ומהנדסים, הבודקים את המצב התכנוני והפיסי של הנכס טרם ביצוע העסקה. 
חשוב לדעת, אם התקבלו החלטת כלשהן המשפיעות על הנכס כגון: תמ"א 38, או החלטות אחרות בבית משותף. 
לעיתים, העיריה מוציאה צו מבנה מסוכן או מצבים בהם המוכר ביצע חריגות בנייה, שכתוצאה מכך הדירה או הבית אינם תואמים את היתר הבניה ויתכן קושי בהעברת זכויות הבעלות על הנכס במקרים אלו. 
במצבים קיצוניים יותר, מוגש כתב אישום בגין אותה עבירת בנייה, וככל שהמוכר הורשע בעבירה ולא תיקן את החריגה, תירשם הערת אזהרה בגין צו הריסה בנסח הטאבו.