ערובה להוצאות

עובד שייצגנו תבע חברה בה עבד העוסקת במתן שירותי שמירה. החברה הפסידה במשפט וחויבה לשלם לעובד קרוב למאה אלף ש"ח וכן הוצאות המשפט. החברה מופעלת מביתו של אביו של הבעלים שלה (הבעלים עצמו כלל לא נמצא בארץ), והאב "מנהל" את החברה. החברה לא שילמה את שנפסק נגדה והגישה ערעור לבית הדין הארצי על פסק הדין. כידוע , ניהול הליכים משפטיים אינו זול וגורם לעובד שזכה במשפט להוצאות נוספות , למרות שזכה במשפט. לפיכך הוגשה נגד החברה בקשה כי תפקיד ערובה להוצאות העובד במידה ותפסיד בערעור. נדיר כי בית הדין מחייב בהפקדת ערובה להוצאות, אולם במקרה זה, לאור העובדה כי החברה לא שילמה לעובד וכן לאחרים את ההוצאות שנפסקו נגדה כבר לפני תקופה ארוכה, החליט בית הדין הארצי לחייב את החברה בהפקדת סכום משמעותי כערובה להוצאות העובד, ובמידה ולא תעשה כן, ידחה הערעור שהגישה.

Featured Posts
Recent Posts