חשיפת חשבונות בנק ונכסים בחו"ל

ישראל נמצאת בשלבים אחרונים לקראת חתימה על הסכם בינה לממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר שיפור דיווחי מס בינלאומי ויישום הסכם הקרוי "פטקא". כל בנק ומוסד פיננסי בישראל חייב לברר אם בעל החשבון הוא אזרח או תושב ארה"ב. אם כן, הבנק יצטרך לדווח על החשבון לרשויות המס בישראל והן יעבירו את המידע למס ההכנסה האמריקאי. שרי המדינות החברות בארגון ה OECD פרסמו הצהרה לפיה המדינות החברות בארגון יישמו באופן אחיד חילופי מידע אוטומטיים, על מנת לממש את האמנה המשותפת לחילופי מידע. ישראל היא המדינה האחרונה שטרם חתמה על האמנה, אולם היא מתעתדת לחתום עליה בקרוב. הבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים יהיו חייבים לברר את הפרטים של בעלי החשבונות ואת זהותם ובעתיד הקרוב ייקבעו כללים על אופן העברת המידע לרשות המיסים. גילוי המידע על בעלי החשבונות יגרום לשיפור גביית המס בגין חשבונות בנק לא מדווחים. לאור המצב החדש, רצוי כי מי משמחזיק בכספים בישראל ובחו"ל יקדים ויבצע גילוי מרצון של הכספים המופקדים וישלם את המס על רווחי ההון שצבר. לאחר כניסת התיקון החדש לתוקף, יהיה בעל החשבון חשוף לקנסות אי דיווח, ועל כן רצוי להקדים את הדיווח.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square