נדחתה תביעת דמי אבטלה של אב שניהל חברה של בנו עקב אי קיום יחסי עובד-מעביד בין בני המשפחה

בתיק (בל)(ת"א) 159-96-99 בעניין יוסף פולד נ' המוסד לביטוח לאומי, קבע בית הדין לעבודה כי בנסיבות בהן התובע הקים את החברה שבבעלות בנו, ניהל אותה בפועל והמשיך לטפל בה גם לאחר סגירת פעילותה, אין לראות בתובע כעובד החברה, כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי. לאור קביעה זו פסק ביה"ד כי בדין נדחתה תביעת התובע לתשלום דמי אבטלה. חוק הביטוח הלאומי דורש שני תנאים מצטברים על מנת שבן משפחה יחשב כעובד: עבודה במפעל באופן סדיר שאלמלא ביצע את העבודה, היה עובד אחר מבצעה. בית-הדין פסק, כי מי שטוען כי היחסים בינו לבין קרוב משפחתו מדרגה ראשונה חורגים מגדר היחסים של עזרה משפחתית הדדית, ולבשו אופי של יחסי עובד-מעביד, עליו לשכנע כי קיימת מערכת חובות וזכויות מכוח קשר חוזי. נפסק כי אין לראות באב כעובד החברה של בנו, כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי. לפיכך, תביעת התובע לדמי אבטלה נדחתה.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square