נדחתה תביעת דמי אבטלה של אב שניהל חברה של בנו עקב אי קיום יחסי עובד-מעביד בין בני המשפחה

May 7, 2014

בתיק (בל)(ת"א) 159-96-99 בעניין יוסף פולד נ' המוסד לביטוח לאומי, קבע בית הדין לעבודה כי בנסיבות בהן התובע הקים את החברה שבבעלות בנו, ניהל אותה בפועל והמשיך לטפל בה גם לאחר סגירת פעילותה, אין לראות בתובע כעובד החברה, כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי. 
לאור קביעה זו פסק ביה"ד כי בדין נדחתה תביעת התובע לתשלום דמי אבטלה. 
חוק הביטוח הלאומי דורש שני תנאים מצטברים על מנת שבן משפחה יחשב כעובד: עבודה במפעל באופן סדיר שאלמלא ביצע את העבודה, היה עובד אחר מבצעה. בית-הדין פסק, כי מי שטוען כי היחסים בינו לבין קרוב משפחתו מדרגה ראשונה חורגים מגדר היחסים של עזרה משפחתית הדדית, ולבשו אופי של יחסי עובד-מעביד, עליו לשכנע כי קיימת מערכת חובות וזכויות מכוח קשר חוזי. 
נפסק כי אין לראות באב כעובד החברה של בנו, כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי. לפיכך, תביעת התובע לדמי אבטלה נדחתה.

Please reload

Featured Posts

עובד שייצגנו תבע חברה בה עבד העוסקת במתן שירותי שמירה.
החברה הפסידה במשפט וחויבה לשלם לעובד קרוב למאה אלף ש"ח וכן הוצאות המשפט. 
החברה מופעלת מביתו של...

ערובה להוצאות

June 22, 2014

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

עקבו אחרינו

  • w-facebook