זכויות עובדים ביום הזיכרון וביום העצמאות

יום הזיכרון - עובד רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולקבל את שכרו כאילו עבד באותו יום - רק אם הוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל, או קרוב משפחה של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה (קרבת משפחה כגון: בן זוג, ילד, הורה,סב ולא קרבה רחוקה). לגבי כל עובד אחר, הוא רשאי להודיע למעסיק 30 יום מראש ולקחת יום חופשה בתשלום ביום הזיכרון על חשבון החופשה השנתית שלו. יום העצמאות - יום העצמאות הוא חג של המדינה והוגדר כיום שבתון. לפיכך עבודה ביום העצמאות הינה כמו עבודה בחג והשכר בהתאמה. ערב יום העצמאות כמוהו כערב חג ויחולו ההוראות הרגילות של עבודה בערבי חג.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square