המעביד שילם ביוקר על פיטורי עובדת בתום חופשת הלידה

בבית הדין הארצי לעבודה, (בתיק ע"ע 16117-07-10 ישראלה חסון-רביקוביץ נ' 3 m ישראל בע"מ), נפסקו לעובדת פיצויים בגובה 50,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות לעבודה וללא שימוע. בתיק זה יצאה העובדת לחופשת לידה, כאשר זמן קצר קודם לכן, התקבל עובד אחר באופן זמני להחליפה. ארבעה ימים בלבד לפני חזרתה של העובדת מחופשת לידה נמסר לה מכתב פיטורים בו צוין כי המעסיקה מוותרת על עבודתה בפועל ונימקה זאת באי סדרים חמורים. העובדת הגישה תביעה לביה"ד האזורי בטענה לפיטורים שלא כדין על רקע אפליה מטעמי הורות ומין בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וזאת ללא שימוע וממניעים זרים. בית הדין האזורי קיבל את התביעה באופן חלקי ופסק לעובדת פיצוי בסך של 30,000 ש"ח. הן העובדת והן המעסיקה ערערו לבית הדין הארצי. נקבע כי המעסיקה לא אפשרה לעובדת לשוב ולהוכיח את עצמה וזאת מבלי שהוכח כי נפלו פגמים חמורים בעבודתה שאינם ברי תיקון או כי התרחשו נסיבות חריגות שעשויות להצדיק אי מתן הזדמנות לעובדת להוכיח את עצמה. המשמעות היא אפלייה של העובדת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בית הדין הארצי קבע כי העובדת פוטרה תוך הפרת חובת השימוע. לכן הוחלט להגדיל את הפיצוי בסכום נוסף של 20,000 ₪ עבור הנזקים שנגרמו לעובדת פיטורים בגין פיטורים שלא כדין.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square