לקראת הפסח - מעסיקים ומועסקים - חשוב לדעת

מתנות לחג: מתנות לחג מהוות הכנסת עבודה ולכן על המעביד לגלם את סכום או שווי המתנה שקיבל העובד. כלומר, על המעביד לשלם את כל המיסים (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות) בגין שווי המתנה כאילו הייתה שכר. המשמעות היא שהמעסיק משלם עבור המתנה הרבה יותר ממה שקיבל העובד בפועל. לתשומת לב המעסיקים - מתנות לספקים או לקוחות אינן מוכרות במס באופן מלא ויש לכך קריטריונים לבחינה והסכום המירבי המותר כהוצאה לצורכי מס הינו 210 ש"ח לשנה בלבד. עבודה בחול המועד, בערב חג ובחג: עבודה בחול המועד אינה מזכה את העובד בשכר גבוה יותר וימי חול המועד נחשבים מבחינת החוק כימי עבודה רגילים, אלא אם במקום העבודה קיים הסכם או נוהג הקובעים אחרת. עובד היוצא לחופשה בחול המועד, הרי אלו כאמור ימי עבודה רגילים ולכן ינוכו ממכסת ימי החופשה שלו. מבחינת החוק, יום העבודה בערב החג יהיה קצר בשעה אחת מיום עבודה רגיל. גם בעניין זה, ניתן לחרוג מכך במידה ובמקום העבודה הונהג הסדר אחר ובלבד שהוא לטובת העובד. עבודה בחג כמוה כעבודה בשבת וכפופה למגבלות הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. על כל פנים השכר בחג כמו בשבת, לא יפחת מ- 150% מהשכר הרגיל. משכורתו של עובד בשכר חודשי קבוע לא תפגע עקב היעדרו בימי החג, ואילו עובד בשכר שעתי/יומי/משמרות צפוי לקבל שכר עבור ימי חג כפי שמוגדרים בצו ההרחבה. לגבי עובד שעתי/יומי/משמרות: בהתאם לצו לקיצור שבוע העבודה, עובד בשכר זכאי לתשלום עבור ימי החג, לאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, אם הוא לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחריו), אלא בהסכמת המעביד. הזכות הנה לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי חג הסוכות, 2 ימי חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות). יצוין, כי על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד, שהוכיח שעבד באופן סדיר במשך שנים, חזקה היא כי זכאי לדמי החג. הנטל להוכיח, כי נעדר בימים הסמוכים לימי החג, מוטל על המעביד שימו לב כי כל משרדי הממשלה יהיו סגורים פורמלית, מיום שני ה - 14.4 ערב ליל הסדר ועד לאחר מוצאי החג השני, כלומר יום שלישי ה - 22.4 . כך שאם יש לכם עניינים להסדיר במשרדי הממשלה השונים, ברשויות המס, במשרד הרשוי וכו', זה הזמן לעשות זאת, בפרט לגבי כל מי שצריך בדחיפות, אישורים על תיאום מס, אישורים חדשים על ניכוי מס במקור, ביטולי עיקולים, אישורים לטאבו ועוד. אל תחכו לרגע האחרון. קחו בחשבון שפרקטית, יום חמישי ה - 10/4 הוא יום העבודה המלא האחרון, שכן יום ראשון ה- 13/4 , צפוי להיות יום גשר עבור עובדים רבים.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square