תיקון משמעותי ביותר לחוק חוזה הביטוח - הארכת תקופת התיישנות של תביעות נכות!

אושר בקריאה שניה ושלישית התיקון לחוק המאריך את תקופת ההתיישנות של תביעות נכות. תקופת ההתיישנות בתביעות נכות תחל להיספר ממועד התגבשות הנכות, אם זו נגרמה כתוצאה ממקרה הביטוח , ולא כעבור 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח, כפי שהיה קיים עד כה. המשמעות היא הארכת פרק הזמן בו ניתן להגיש תביעות נכות נגד חברות הביטוח. כשמקרה הביטוח הוא הוא תאונה או מחלה והתביעה היא בשל נכות שקרתה בגללן, לעתים חולפת תקופה ארוכה ממועד התרחשות התאונה או גילוי המחלה ועד מועד גיבוש הנכות. התיקון החדש לחוק חוזה הביטוח קובע כי: "היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח."

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square