תיקון משמעותי ביותר לחוק חוזה הביטוח - הארכת תקופת התיישנות של תביעות נכות!

March 21, 2014

אושר בקריאה שניה ושלישית התיקון לחוק המאריך את תקופת ההתיישנות של תביעות נכות.

תקופת ההתיישנות בתביעות נכות תחל להיספר ממועד התגבשות הנכות, אם זו נגרמה כתוצאה ממקרה הביטוח , ולא כעבור 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח, כפי שהיה קיים עד כה.
המשמעות היא הארכת פרק הזמן בו ניתן להגיש תביעות נכות נגד חברות הביטוח.

כשמקרה הביטוח הוא הוא תאונה או מחלה והתביעה היא בשל נכות שקרתה בגללן, לעתים חולפת תקופה ארוכה ממועד התרחשות התאונה או גילוי המחלה ועד מועד גיבוש הנכות.

התיקון החדש לחוק חוזה הביטוח קובע כי:
"היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח."
 

Please reload

Featured Posts

עובד שייצגנו תבע חברה בה עבד העוסקת במתן שירותי שמירה.
החברה הפסידה במשפט וחויבה לשלם לעובד קרוב למאה אלף ש"ח וכן הוצאות המשפט. 
החברה מופעלת מביתו של...

ערובה להוצאות

June 22, 2014

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

עקבו אחרינו

  • w-facebook