ניתן למשוך כסף מקופות גמל ישנות שבהן עד 7,000 ש"ח - בפטור ממס! העירו את החשבונות הרדומים

עמיתי קופות גמל לתגמולים יכולים למשוך סכום חד פעמי פטור ממס בקופה שהכספים בה נצברו עד 2011 ויש בה עד 7,000 ש"ח. הזכות למשוך את הכספים ללא מס תתאפשר עד 31.3.2015. המשיכה תתבצע תוך 10 ימים ממועד העברת הבקשה ואם הקופה תעכב את העברת הכספים, היא תשלם לכם ריבית פיגורים של 7%. ממולץ לכולם לבדוק זכאות באתר של משרד האוצר לחיפוש חסכונות פנסיוניים ("הר הכסף").

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square