לשכירים ועצמאים בימים אלה מיושמת החלטת משרד האוצר על הרחבת התוכנית לתשלום ‘’מענק עבודה’’ – “מס הכנסה שלילי”, לעובדים בכל הארץ

March 21, 2014

מטרת התוכנית בין היתר, הינה להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות, ולצמצם את הפערים הכלכליים.

מי זכאי לקבלת מענק עבור שנת המס 2013?

החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2013, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:
1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.
2. במועד כלשהוא במהלך שנת המס 2013, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/ בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין 
(כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על %50.
3. אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:
3.1 יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים - 
התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2013, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ-12 
חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,050 ₪ ונמוכה מ- 6,109 ₪. 
3.2 יש לך שלושה ילדים או יותר – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2013, במספר חודשי העבודה שלך בפועל 
(כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,050 ₪ ונמוכה מ- 6,717 ₪.
פרטים נוספים באתר רשות המיסים:
http://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Pages/MasShliliLobby.aspx
 

Please reload

Featured Posts

עובד שייצגנו תבע חברה בה עבד העוסקת במתן שירותי שמירה.
החברה הפסידה במשפט וחויבה לשלם לעובד קרוב למאה אלף ש"ח וכן הוצאות המשפט. 
החברה מופעלת מביתו של...

ערובה להוצאות

June 22, 2014

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

עקבו אחרינו

  • w-facebook