היזהרו מניהול מו"מ במקביל במכירת דירה

לאחרונה ניתן פסק דין בו קונה פוטנציאלי קיבל פיצוי של 70,000 ש"ח עקב כך שהמוכר ניהל מו"מ במקביל עם קונה נוסף בחוסר תום לב. בית המשפט בחיפה קבע כי פרישה ממשא ומתן בשלב מתקדם , תוך ניהולו עם כמה אנשים במקביל, עלול לחייב את הצד חסר תום הלב, בפיצויים. המוכר פרסם למכירה דירה תמורת 1.3 מליון ש"ח וניהל מו"מ עם תושבי חוץ ועם התובע הישראלי. המוכר והתובע ערכו טיוטת חוזה על סך 1.16 מליון ש"ח, אולם בסמוך למועד חתימת החוזה , חידשו תושבי החוץ את המו"מ עם המוכר והדירה נמכרה להם ב - 1.3 מליון ש"ח. בית המשפט קבע כי פרישה מהעסקה בשלב מתקדם, בלי ליידע את הקונה הישראלי על ניהול מו"מ במקביל ובלי לאפשר לו לשפר את הצעתו , מהווה חוסר תום לב. לפיכך חייב בית המשפט את המוכר לשלם פיצויים בסך 70,000 ש"ח לקונה הישראלי שלא זכה בדירה

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square