2014 בפתח - כולם מוכנים? ניתן להקטין את חבות המס של 2013 בדקה התשעים

לדוגמא, ביצוע הפקדות לקרנות פנסיה, ביטוחי חיים וקרנות השתלמות, את מלוא הסכומים המזכים אתכם בהטבות מס. ההפקדות לקרנות הינן כדאיות יותר, ככל ששיעור המס החל על הרווחים שלכם, הינו גבוה יותר. עצמאי שיש לו חוב לביטוח הלאומי, יכול לבצע הסדר תשלומים וכך חלק מהתשלום יוכר לו לצורכי מס. ניתן גם להקדים לשלם את מקדמות דצמבר לביטוח לאומי עד סוף 2013. עצמאי העובד על בסיס מזומן, ישתדל להקדים הוצאות ולדחות הכנסות, ככל שהחוק מאפשר, במידה והוא צופה רווח גבוה השנה, ולהיפך אם צפוי הפסד. בעיקרון שיעור המס המירבי ליחיד בשנת 2014 , צפוי לעלות, אלא אם עליית המס תבוטל ע"י שר האוצר. תרומות לגופים מוכרים מוכרות בד"כ ע"י רשויות המס. לפי הצפי לרווח או הפסד השנה יש לשקול את הכדאיות במימוש רווחים או הפסדים שהיו לכם בשוק ההון. וכך גם לגבי הקדמת או דחיית הכנסות מנכס שאתם משכירים. רבים נוהגים בסוף שנת המס לרכוש ציוד רב לעסק. שימו לב, רכישה של ציוד קבוע או מלאי לעסק, אינה הוצאה מוכרת לצורכי מס בשנה השוטפת, ואין יתרון מיוחד לבצע את הרכישה דווקא בסוף השנה, אלא אם המחיר נמוך במיוחד או שהוא צפוי לעלות בשנה הקרובה

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square