אם לא תדע מהן זכויותיך - כיצד תדע לדרוש ולקבל אותן? מסע היכרות קצר עם החוק לפנסיה חובה

שימו לב: החל מה-1 לינואר 2014 ערכי ההפרשה לפנסיה יוגדלו ויגיעו לערכיהם הסופיים*: א. 11.5% לתגמולים (6% ע"ח המעסיק ו-5.5% ע"ח העובד). ב. 6% לפיצויים ע"ח המעסיק סה"כ 17.5% מהשכר (לעומת 15% בשנת 2013). ערכי הפרשה אלו יישארו קבועים גם בעתיד. * אחוזי ההפרשות הנ"ל חלים על כל העובדים במשק שאין להם הסדר מיטיב מכוח הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה. צו ההרחבה לפנסיה חובה מחייב את המעסיקים לדאוג לביטוח פנסיוני לעובדים (למעט אוכלוסיות ספציפיות כמו בני נוער, עובדים לאחר גיל פרישה המקבלים קיצבה מקרן פנסיה, עובדים שטרם השלימו 6 חודשי עבודה). הביטוח הפנסיוני נעשה בקרן פנסיה מקיפה או בקופת גמל, לפי בחירת העובדים. השכר ממנו תבוצענה ההפרשות הינו שכרו ברוטו של העובד (ללא שעות נוספות או נסיעות) ולא יעלה על השכר הממוצע במשק. פיצויי פיטורים: ההפרשה של המעסיק בגובה 6% מהשכר הינה במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין חלקיות השכר, התקופות ואחוזי ההפרשה לפיהן. המעסיק אינו זכאי לקבל חזרה את ההפרשות עבור פיצויי הפיטורים לעובדיו אלא במקרים חריגים. כך שהעובד יוכל לקבל את כספי הפיצויים שנצברו לו בקופה גם במידה והתפטר מיוזמתו. אם העובד פוטר ע"י המעסיק - על המעסיק להשלים לעובד את סכום הפיצויים המגיע לו עפ"י חוק, מעבר למה שכבר נצבר עבורו בקופה.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square