תרומת איברים - הצעת חוק חדשה

לאחרונה הוגשה בכנסת הצעת חוק השתלת אברים (תיקון – שינוי ברירת המחדל), התשע"ד–2013. המטרה של הצעת החוק היא להגדיל את היצע האברים להשתלה מתורמים ישראליים כדי לאפשר הצלת חייהם וריפוים של נזקקים ישראליים הצפויים לסכנת מוות או נכות, תמידית או זמנית, בשל מחסור באברים להשתלה. בהצעת החוק מבקשים לשנות את ברירת המחדל לתרומת איברים לברירת מחדל חיובית. כלומר: כל אדם שלא יחתום על טופס סירוב, ייחשב כמי שמסכים לתרום את איבריו לאחר מותו

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square