מהי זכות השימוע?

זכות השימוע לעובד הידועה גם בתור זכות הטיעון היא למעשה זכותו להשמיע את קולו בטרם קבלת ההחלטה הסופית של המעסיק לגבי פיטורין, ולא במועד מתן מכתב הפיטורים. חובת השימוע קיימת גם לגבי מעסיק ציבורי וגם לגבי מעסיק פרטי. המעביד צריך ליידע את העובד כי הוא שוקל את האפשרות לסיים את ההתקשרות עמו ולכן הוא מזמן אותו להליך שימוע. ההודעה שנמסרת לעובד צריכה לכלול את הנסיבות, הנימוקים והשיקולים בעטיים נשקלים הפיטורים. זכותו של העובד להגיע לשימוע בליווי עורך דין מטעמו. ההודעה צריכה להימסר לעובד זמן סביר מראש על מנת לאפשר לו להתכונן בכל דרך אפשרית לשימוע ולגבש את עמדתו וטיעוניו בנושא. בזמן השימוע צריך המעסיק לתת לעובד את ההזדמנות להעלות את עמדתו כולל הנימוקים מטעמו להמשך ההעסקה. הליך השימוע צריך להיות מתועד בפרוטוקול שעותק ממנו יימסר בסיום לעובד. אי מתן זכות שימוע חושפת את המעסיק לתביעת פיצויים בעילה זו בהיקף שיכול להגיע ל- 2-6 משכורות, תלוי בנסיבות ובותק העובד במקום העבודה

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square