נרדמת בשמירה על זכויותיך? אולי הן כבר התיישנו!

כולנו יודעים שזכות התביעה מתיישנת לאחר חלוף 7 שנים. האומנם? ההתיישנות היא זכות פרוצדורלית שאינה מבטלת את החוב (במידה וחייבים לנו חוב כספי) אלא רק מגבילה את הזכות להגיש תביעה בגינו. כלומר, אדם החייב לי 100 ש"ח וחלפו להן 7 שנים, איני יכול לתבוע יותר ממנו את הסכום הזה, אולם, אם גם אני חייב לו 100 ש"ח כיום, הרי אני יכול להעלות טענת קיזוז בגין החוב הישן שלו אלי. המועד ממנו נספרות אותן 7 שנים הוא המועד בו נוצרה עילת התביעה. לעיתים קל לקבוע את המועד, אולם בהרבה מקרים המועד בו מתחילים את הספירה לא ברור כל כך. לדוגמא: אם מדובר בהלוואה שניתנה ללא מועד פירעון ברור, או בתביעה נזיקית שלה יש הסדרי התיישנות מיוחדים. הבעיה מתעוררת במיוחד כאשר הנזק מתגלה לנו מספר שנים לאחר אירוע התאונה. במצב כזה, ההתיישנות מתחילה ממועד גילוי הנזק. בדיני העבודה לדוגמא קיימים הסדרי התיישנות ספציפיים: שכר עבודה – שבע שנים. פיצויי פיטורים – שבע שנים. דמי מחלה – שבע שנים. נסיעות – שבע שנים. חופשה שנתית – שלוש שנים. דמי הבראה – במהלך העבודה ניתן לתבוע עד 7 שנים אחורה, אולם לאחר סיום יחסי עובד מעביד, ניתן לתבוע רק עבור השנתיים האחרונות במקום העבודה. בדיני הביטוח קיימים הסדרי התיישנות מיוחדים, וההבדלים בין תקופת התיישנות בדין הכללי לבין התיישנות ביטוח הם: [א] משך תקופת התיישנות - חוק ההתיישנות קובע מועד התיישנות בת 7 שנים (למעט תביעות מקרקעין ותביעות ספציפיות אחרות). לעומת זאת, חוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות מקוצרת בת 3 שנים בלבד. [ב] מועד תחילת ספירת תקופת התיישנות – הדין הכללי מתחיל לספור את תקופת התיישנות החל מהמועד שבו נולדה עילת התביעה. לעומת זאת, בדיני הביטוח, קובע חוק חוזה הביטוח הסדר מיוחד, לפיו תקופת התיישנות ביטוח תחילה להימנות ממועד מקרה הביטוח, מה שבמקרים רבים מקצר את תקופת התיישנות. עילת תביעת ביטוח נולדת ברגע שחברת ביטוח מסרבת לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח. עד אותו מועד סבור המבוטח, כי יקבל את תגמולי הביטוח כפי שדרש. בפועל, במקרים רבים חברות הביטוח "מושכות זמן" ומבקשות מהמבוטח מסמכים שונים לבירור החבות. תביעת הביטוח רשאית להעביר את תשובתה תוך 30 ימים משהעביר המבוטח מלוא המסמכים הדרושים לה לבירור החבות. בפועל, מניין שלוש השנים מתחיל ממועד מקרה הביטוח ובכך מתקצרת תקופת ההתיישנות אשר ממילא קצרה. כיצד עוצרים את תקופת ההתיישנות ? הדרך היחידה לעצור את ההתיישנות היא הגשת תביעה לבית המשפט. חשוב לזכור כי שליחת מכתבים, ניהול מו"מ וכדומה, אינם עוצרים את מירוץ ההתיישנות!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square