אושרה לאחרונה תביעה ייצוגית נגד סלקום

לקוח שרכש טלפון מסלקום בהחזר חודשי כנגד שימוש בפועל, ולא זכה לזיכוי במלוא סכום ההחזר המגיע לו, החל מיום 13.9.04, נכלל בתובענה הייצוגית. בתיק ת"צ 11-09-26140, אישר בית המשפט במחוז מרכז את התובענה הייצוגית. הלקוח טען כי סלקום הגבילה את סכום ההחזר החודשי עבור רכישת הטלפון בגובה הסכום שהיה צריך לשלם לה עבור שירותי התקשורת שצרך. הטענה היא כי סלקום לא הייתה רשאית להגביל את סכום ההחזר לסכום שירותי התקשורת שקיבל, ובכל מקרה הוא זכאי לקבלת מלוא ההחזר. המחלוקת בין הצדדים נעוצה בשאלה אם ההנחה ניתנה בגין הציוד שרכש הלקוח או בגין צריכת שירותי התקשורת ע"י הלקוח. בית המשפט השתכנע כי ההחזרים ניתנו ללקוח בגין הציוד - טלפונים סלולריים, ולא הנחה בגין צריכת שירותי תקשורת. אכן מדובר במחלוקת פרשנית - כיצד לפרש את החוזים של סלקום. בית המשפט העדיף את הפרשנות של הלקוח, משום שהחוזים הם חוזים אחידים שנוסחו ע"י סלקום, וכאשר חוזה נתון למספר פרשנויות, הכלל הוא כי יש לפרש אותו לרעת הצד המנסח (הצד החזק בעסקה). לפיכך, בית המשפט אישר לכלול בתביעה הייצוגית את כל לקוחות סלקום (החל משנת 13.9.04) שלא קיבלו זיכוי על מלוא סכום ההחזרים המגיע להם, בטענה כי הזיכוי מוגבל לתשלום על שירותי התקשורת שצרכו בפועל.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square