משרדנו זכה היום בתביעה של קבלן עבודות פיתוח אותו אנו מייצגים כנגד ועד מקומי בית יצחק

משרדנו זכה היום בתביעה של קבלן עבודות פיתוח אותו אנו מייצגים כנגד ועד מקומי בית יצחק. הקבלן זכה במכרז לביצוע עבודות פיתוח שונות עבור הועד המקומי, ואילו הועד המקומי סירב לשלם לקבלן על עבודות שביצע, משך חודשים ארוכים. לאחר ששיחות והתראות לא עזרו, נאלצנו להגיש תביעה כנגד הועד המקומי ורק בסיוע בית המשפט ניתן לבסוף פסק דין המחייב אותו לשלם תמורת העבודות שבוצעו במלואן וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. לצערנו אנו נתקלים יותר ויותר ברשויות שונות המעכבות תשלומים לנותני שירותים , קבלנים וחברות שונות, שסיפקו ציוד, עבודות או שירות, משך חודשים ארוכים, ורק בסיוע בית המשפט ניתן לגבות את המגיע כחוק. יש להוקיע התנהלות פוגענית זו של גופים ציבוריים הגורמים בכך לנזקים כלכליים כבדים לחברות שזכו במכרזים, סיפקו שירות ולא מקבלים את התמורה עבור עבודתם.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square